Kineziologie využívá svalového testu k identifikaci faktorů podílejících se na vzniku nerovnováhy v organismu.
Umožní rozlišit stav skutečné a nevědomé reality. Určí optimální vyrovnávací metodu v daném okamžiku.

Zakladatelem kineziologie je americký chiropraktik Dr. George Goodheart. K novodobým pokračovatelům Aplikované kineziologie patřili Gordon Stokes, Daniel Whiteside a paní Candance Callway, kteří z ní vyvinuli metodiku One Brain. Do evropských zemí přivezla metodu One Brain paní Carol Ann Hontz.

Současná metoda One Brain zahrnuje poznatky mnoha klasických i alternativních disciplín.

Pomáhá odstraňovat:
- potíže s učením, dyslexii
- hyperaktivitu našich dětí
- vztahové problémy (rodičovské, partnerské)
- strachy - fobie, závislosti, posedlosti
- alergie,astmata, kožní problémy
- napětí, přepracovanost
- stres z nepříjemných životních prožitků
- úzkosti, deprese, melancholii

Napomáhá:
- pochopit sebe sama
- nalézt vnitřní klid a radost
- komunikaci a toleranci
- porozumět našim dětem
- samostatnosti
- spojení s ještě nenarozeným dítětem

V současnosti již neprovádíme klasické kineziologické odblokace, ale jednotlivé prvky a svalový test jsou zakomponovány do terapeutického procesu