ESENCE jsou kvality, se kterými přicházíme jako lidské bytosti na svět. Již samotný termín „esenciální“ nám prozrazuje, že je to něco, co je nezbytné pro žití, pro fungování člověka. Je to něco, co spadá do samotné podstaty bytí. Je to něco, co bychom mohli přirovnat na tělesné úrovni k „orgánům“ těla, bez kterých tělo nemůže fungovat. ESENCE můžeme vnímat jako nezbytné „orgány pro duši“. Bez nich naše podstata ztrácí napojení na tělo a tělo ztrácí napojení na duši a na Univerzum.

Mohli bychom si je představit jako řeky, tekoucí v nás. Ale protože se jim nedostává dostatečné „závlahy“ a jejich prameny postupně vysychají, ztrácíme je. Jak je možné, že vysychají? Jelikož se totéž stalo i našim rodičům a jejich předkům, a tudíž rodiče nejsou schopni v nás dětech tento pramen a tok oživovat. Ale „koryta“ kterými v nás tyto ESENCE proudily, zůstávají. Jinými slovy někde hluboko v nás zůstává vzpomínka na tyto „řeky“. My jsme schopni se za určitých podmínek na tuto dávnou zkušenost rozvzpomenout. Dokud nedojde k rozvzpomenutí se, cítíme, že nám něco důležitého, něco podstatného chybí. A protože je to „něco“, co „nezbytně potřebujeme“, vyžadujeme to „něco“ od okolí. Cítíme, že nám chybí něco, co nám má „někdo“ z okolí dát. Například rodiče, partneři, manželé, manželky, děti, atp. A tak to po nich také vyžadujeme. Ale tímto způsobem není možné dostat to, co potřebujeme, to znamená znovu oživit proud esencí v nás. Tímto způsobem dojde pouze k tomu, že odkládáme svoji „moc“ a sílu a nepřebíráme vlastní zodpovědnost. Takto nemůžeme nic změnit, protože esence není možné získat odjinud „zvenčí“, než od nás samotných „zevnitř“. Je nutné, abychom se my sami rozvzpomněli, a tok těchto řek v nás opět obnovili. A to za nás nemůže nikdo udělat, toto nám nemůže dát nikdo jiný, než my sami sobě. A právě k tomuto „rozvzpomenutí se“ slouží semináře esencí. My se díky nim znovu setkáváme s kvalitami, které už známe, jen jsme k nim ztratili v průběhu života přístup.

 

Co k ESENCÍM říká Prasadam?

Dva Indové Almaas a Faisal, průkopníci psycho-spirituální práce, použili prastarou súfijskou mapu uvědomění (enneagram) a zkombinovali ji s moderní psychologií. Vyvinuli systém, který otevírá dimenzi, kterou pojmenovali Esence. Esence může být chápána jako most mezi spirituální oblastí (absolutnem) a strukturou osobnosti (egem). Jemnohmotný systém energií, který používali súfíjci, označovaný jako Lataif nebo Latifa, je zde spojen se západní psychologií. Slouží jako cesta k pochopení naší esenciální podstaty a k opětovnému získání ztracených esencí (kvalit) – vůle, síly, lásky, soucitu, míru a radosti. Každá esence má svou vlastní barvu, kvalitu a téma, se kterým je spjata.

 

BÍLÁ ESENCE

Je spjata s otcovskými tématy, jelikož kvality této esence bychom za optimálních podmínek našeho vývoje měli získávat a rozvíjet přes otce – stabilita, důvěra, bytí v přítomném okamžiku, centrace - to je být vycentrován ve svém středu, jasnost.

Prasadam o esenci: Je známá jako esence vůle, spojena s pocitem vnitřní pevnosti, opory a smyslu hodnoty. Jedná se o „uvolněnou jistotu“ (důvěru), pokud jsme v kontaktu s naším Bytím. Je uzemněná, nápaditá a oddaná.

 

STŘÍBRNÁ ESENCE

Nám dává kvalitu osobnostní vůle, což je touha a vůle žít svůj vlastní život podle sebe a kvalitu uvolnění (relaxace).

 

ČERVENÁ ESENCE

Tato esence je spjata s tématy matky, díky naší nevědomé touze zažívat blažený stav nám dobře známý z období našeho vývoje v bříšku maminky (z prenatálního období). Tehdy byly naše potřeby naplňovány bez jakéhokoliv úsilí a my jsme zažívali pocit dokonalé jednoty. Nevědomě se chceme do tohoto stavu dokonalé jednoty vrátit a to za vysokou cenu potlačení nás samotných, našich emocí, naší pravdy, našeho vlastního života. Kvalita červené esence se prolíná do všech oblastí našeho života. Dává nám odvahu a vůli žít svůj vlastní život, sílu vyjadřovat sebe sama a svobodně také prožívat vlastní sexualitu. Seminář červené esence nám přináší nové vědomí, umožní uvidět ta místa v nás, kde tzv.“negativně splýváme“, tzn. kde jsme identifikováni s matkou, jejími emocemi, jejím vnímáním světa, okolí, s jejím způsobem života. Ukáže nám, kde se dožadujeme lásky matky či rodičů, a směřujeme tento požadavek na své partnery, děti, atd. Toto uvědomění nám pomůže navrátit se k nám samotným, osvobodit se od negativního splývání s rodiči i generacemi a žít svůj život svobodně a naplno.

 

Prasadam o esenci:

Známá jako esence síly, je spojena se schopností být samostatným jednotlivcem. Přináší sílu oddělit se od starých struktur, které už neslouží našemu vývoji a jedinečnosti. Jejími kvalitami jsou vášnivost, nadšení, vitalita, entuziasmus a síla jít do světa plného výzev.

 

ČERNÁ ESENCE

Nám dává kvalitu pravdy, pravé síly, klidu, míru a nekonečného prostoru. Umožňuje transformovat naše strachy – strach ze života, sexuality, strach ze smrti,z násilí, ze zneužití… Dává nám možnost uvidět manipulaci svoji i druhých, osvobodit se od ní a pocítit svoji pravou velikost.

 

Prasadam o esenci:

Známá jako esence míru. Tato kvalita je o lásce k pravdě a touze po míru. Je to velmi hluboká dimenze vhledu a uvědomění si svého vnitřního mistrovství. Je třeba čelit svým strachům, (zejména strachu ze smrti), uvědomit si svůj pohled na ně a konfrontovat se s hlavními (nejsilnějšími) vrstvami obranného mechanismu (našeho ega).

 

ZELENÁ ESENCE

Je esencí srdce. Má kvalitu něžně milující lásky, soucitu, odpuštění a léčení. Přináší nám tolik potřebnou lásku, soucit se sebou i okolním světem a odpuštění sobě i druhým. Lásku, kterou hledáme, po které celý život toužíme a kterou vyžadujeme od našich blízkých. Je esencí podporující uzdravování emočních zranění, esencí hlubokého respektu k sobě i existenci. S touto esencí přichází opravdové pochopení pro nás samotné, ostatní i smyslu existence.

 

Prasadam o esenci:

Známá jako esence soucitu. Tato latifa nám dává hluboké pochopení struktury našeho ega a soucítění vůči ní. Soucit a pochopení nám pomáhají jít hlouběji do našich zranění a uzdravit je. Dávají nám schopnost dělat to samé vůči ostatním.

 

ŽLUTÁ ESENCE

Nám přináší kvality radosti, hravosti, tvořivosti a extáze. O žlutou esenci jsme přišli proto, že jsme byli učeni žít a brát život příliš vážně. Plnit zodpovědně každodenní povinnosti života. A my jsme tak činili - s tíhou zodpovědnosti, s hrozbou, že zase nebudeme dost dobří. Se žlutou esencí se náš život stává opět lehčím, jsme schopni prožívat věci s nadhledem, lehkostí, znovu prožívat radost z každodenních maličkostí. Učí nás vracet se ke spontánnosti, hravosti a zvědavosti, které tak dobře známe z našeho dětství. Učí nás prožívat život s extází z pocitu vnitřní radosti.

 

Prasadam o esenci:

Známá jako esence radosti. Tato jemná dimenze našeho bytí je jako vnitřní zářící sluníčko a je o naší vrozené schopnosti žít v radosti a zvědavosti. Je to místo, kde odpadnou naše staré negativní sebeobrazy a vážnost a kde znovu získáme svou bezstarostnou nevinnost.

 

Esence

Almaas a Faisal, dva průkopníci psycho-spirituální práce, použili prastarou súfijskou mapu uvědomění (enneagram), zkombinovali ji s moderní psychologií a vyvinuli systém, který otevírá dimenzi, kterou pojmenovali Esence. Esence je často chápána jako most mezi spirituální oblastí (absolutnem) a strukturou osobnosti (ega). Jemnohmotný systém energií, který používali súfijci, označovaný jako Lataif nebo Latifa je spojen se západní psychologií. Slouží jako cesta k pochopení naší esenciální podstaty a k opětovnému získání ztracených esencí – kvalit (vůle, síly, lásky, soucitu, míru a radosti…). Každá esence má svou vlastní barvu, kvalitu a téma, s kterým je spjata.

 

Bílá esence

známá jako esence vůle, je spojena s pocitem vnitřní pevnosti, opory a smyslu hodnoty. Jedná se o uvolněnou jistotu (důvěru), kterou pociťujeme, pokud jsme v kontaktu s naším Bytím. Je uzemněná, nápaditá a oddaná.

 

Červená esence

známá jako esence síly, je spojena se schopností být samostatným jednotlivcem. Přináší sílu oddělit se od starých struktur, které už neslouží našemu vývoji a jedinečnosti. Jejími kvalitami je vášnivost/nadšení, vitalita, entuziasmus a síla jít do světa plného výzev.

 

Černá esence

známá jako esence míru. Tato latifa je o lásce k pravdě a o touze po míru. Je to velmi hluboká dimenze vhledu a uvědomění si svého vnitřního mistrovství. Je třeba čelit svým strachům a smrti, uvědomit si svůj pohled na ně a konfrontovat se s hlavními (nejsilnějšími) vrstvami obranného mechanismu (našeho ega).

 

Zelená esence

známá jako esence soucitu. Tato latifa nám dává hluboké pochopení struktury našeho ega a soucítění vůči ní. Soucit a pochopení nám pomáhají jít hlouběji do našich zranění a uzdravit je. Dávají nám schopnost dělat to samé vůči ostatním.

 

Žlutá esence

známá jako esence radosti. Tato jemná dimenze našeho Bytí je jako vnitřní zářící sluníčko a je o naší vrozené schopnosti žít v radosti a zvědavosti. Je to místo, kde odpadnou naše staré negativní sebeobrazy a vážnost a kde znovu získáme svou bezstarostnou nevinnost.